Baltic development forum 2012

Den 17-19 juni arrangerades det 14:e Baltic Development Forum Summit och EU-kommissionens 3:e årliga forum om EU:s strategi för Östersjöregionen i Köpenhamn med rubriken "Connecting Europe - Smart and Green Partnerships in the Baltic Sea Region". Arrangörer var det danska ordförandeskapet i ministerrådet, Köpenhamnsregionen, Region Själland samt Region Skåne.

Syftet var att identifiera de utmaningar och möjligheter för Östersjöregionen i fråga om infrastrukturutveckling, investeringar och ekonomisk konkurrenskraft, liksom vikten av offentligt-privat samarbete för en grön tillväxt i Östersjöområdet.

120620 Baltic development forum 2012

"Baltic Sea Region har potential att bli en av de mest konkurrenskraftiga regionerna i Europa. Konferens idag handlar om att utveckla denna potential och göra den till verklighet." Det var de inledande orden av Danmarks statsminister Helle Thorning-Schmidt vid öppnandet av konferensen.

Östersjöområdet och Europa står inför en grön övergång av sina ekonomier och går hand i hand med att övervinna EU: s nuvarande utmaningar. "Detta är avgörande för framgången i vår region", säger Helle Thorning-Schmidt, betonar vikten av att den danska regeringen, som för närvarande innehar ordförandeskapet i EU, fortätter att jobba med dessa frågor för att utveckla Östersjöregionen.

Grön tillväxt var också ett centralt tema i anförandet av Johannes Hahn, kommissionär med ansvar för regionalpolitik vid Europeiska kommissionen. Hahn uppmanade regeringarna att fortsätta med planerade infrastukturprojekt, vilket gör Östersjösammarbetet till ett framgångsexempel för andra europeiska regioner.

Även Estlands president Andrus Ansip uttryckte förhoppningen att de baltiska staterna i framtiden ska fördjupa sitt gränsöverskridande samarbete ytterligare för att främja den ekomomiska tillväxten. "Vi är beroende av ytterligare fler gränsöverskridandeprojekt inom infrastruktur, inklusive digitala marknader", sade Ansip.

Johan Söderling, kommunalråd i Vännäs, talade vid forumet på temat hur Östersjöstrategin fungerar i verkligheten och vikten av förankring på det regionala och lokala planet där strategin till mycket stor del förverkligas. 

Läs mer om konferensen här.

/MB

20 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information