Barents reunion 2012 Haparanda

Temat i år var "Hållbara Barents" på Barents Reunions  konvent i Joentalo/Tornio 14-15 juni. Representanter från näringslivet,intresseorganisationer, forskare och politiker, och inte minst ungdomar från Barents-området medverkade under två dagar för att diskutera ekologiska, ekonomiska och sociala aspekter på hållbarhet.

Barents Reunion är en organisation vars verksamhet syftar till att skapanätverk och möten mellan företrädare för de fem folken i Barents-området. Konventet hålls i år för femte gången. Cirka 160 deltagare från de fem områdena i Barents närvarade.
- Vi är väldigt glada att Barents Reunion blivit en arena där fem folk från fyra länder kan träffas och utbyta erfarenheter. Jag tror att alla vi som bor här är överens om att vi har mycket att vinna på att samarbeta över gränserna. Inte minst gäller det näringslivet som ju är en viktig motor för att regionen ska fortsätta att vara stark och utvecklas, inleder Raimo Ronkainen, Tornios stadsdirektör.
Under dagarna bland annat hållbarhet i praktiken, turismen i Sàpmi, och hur man skapar en ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till miljön. Bland talarna finns den svenska infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd som
talade om vikten av kommunikation och transport för att kunna skapa integration och tillväxt. Ett uppskattat inslag i programmet var när ungdomar från Barents-området presenterade sin vision av hur en hållbar framtid i Barents kan se ut.
- Ungdomarna är en av de viktigaste resurserna vi har för att skapa en hållbar utveckling. 
Det är med deras drivkraft och engagemang vi ska forma framtiden i Barents-området, säger Gunnel Simu, Haparandas kommunalråd. Initiativtagare till Barents Reunion är IKEAs grundare Ingvar Kamprad som delade ut priset Årets entreprenör i Barents till företagaren och miljökonsulten Staffan Svanberg från Haparanda.

Barents Reunion är en organisation vars verksamhet syftar till att skapa nätverk och möten mellan företrädare för de fem folken i Barentsområdet. Konventet hålls i år för femte gången. Cirka 160 deltagare från de fem områdena i Barents närvarade.

- Vi är väldigt glada att Barents Reunion blivit en arena där fem folk från fyra länder kan träffas och utbyta erfarenheter. Jag tror att alla vi som bor här är överens om att vi har mycket att vinna på att samarbeta över gränserna. Inte minst gäller det näringslivet som ju är en viktig motor för att regionen ska fortsätta att vara stark och utvecklas, inleder Raimo Ronkainen, Tornios stadsdirektör.

Programmet bjöd på föreläsningar om bland annat hållbarhet i praktiken, turismen i Sàpmi, och hur man skapar en ekonomisk tillväxt som tar hänsyn till miljön. Bland talarna finns den svenska infrastrukturministern Catharina Elmsäter-Svärd som  talade om vikten av kommunikation och transport för att kunna skapa integration och tillväxt. Ett uppskattat inslag i programmet var när ungdomar från Barents-området presenterade sin vision av hur en hållbar framtid i Barents kan se ut. 

120618 Barentslogga

- Ungdomarna är en av de viktigaste resurserna vi  har för att skapa en hållbar utveckling. Det är med deras drivkraft och engagemang vi ska forma framtiden i Barents-området, säger Gunnel Simu, Haparandas kommunalråd.

Initiativtagare till Barents Reunion är IKEAs grundare Ingvar Kamprad som delade ut priset Årets entreprenör i Barents till företagaren och miljökonsulten Staffan Svanberg från Haparanda.

 


Läs mer om Barents Reunion på deras hemsida.

/MB

 

18 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information