Dagar för det europeiska samarbetet!

Under Europeiska samarbetsdagarna 17-23 september kommer tre projekt som är delfinansierade av Botnia-Atlanticaprogrammet att anordna evenemang för att visa på samarbete över landsgränserna. 

Dagarna syftar till att fira det europeiskt gränsöverskridande samarbete och det kommer anordnas evenemang över hela Europa. 

Läs mer om Europeiska samarbetsdagarna

Programmet för evenemangen

 

kommer tre projekt delfinansierade av
Botnia-Atlanticaprogrammetkommer tre projekt delfinansierade av
Botnia-Atlanticaprogrammet

 

18 Sep 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information