EIP om råvaror

Rådet för konkurrenskraft (Inre marknad, industri, forskning och rymdfrågor) antog den 11 oktober 2012 "Slutsatser om Europeiska innovationspartnerskapet om råvaror (EIP RM)".

Det innebär att Europeiska kommissionen ges politiskt mandat att arbeta med vidareutveckling och lansering av EIP RM. Europeiska kommissionen kommer under oktober 2012 att tillsätta medlemmar i Högnivåstyrgruppen (HLSG), Operativa grupperna samt Sherpagruppen, från berörda aktörer från myndigheter, industrin, universitet och forskningsinstitut i  medlemsstaterna. I samverkan med dessa inleder Europeiska kommissionen arbetet med framtagande av den strategiska genomförandeplanen, SIP, vilket ska slutföras senast i slutet på 2013. 

Läs mer om slutsatserna här

/Mona Mansour

12 Okt 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information