Europeiska styrelserum

EU-kommissionen agerar för att bryta den manliga dominansen i europeiska storföretags styrelserum. 

Förslaget innebär att omkring 5000 stora europeiska företag tvingas upplåta 40% av styrelseposterna till det underrepresenterade könet. Förslaget gäller inte små och medelstora företag och endast företag som är börsnoterade. EU-kommissionen hoppas med detta kunna nå målet med 40% representation till år 2020 och till år 2018 för statliga bolag. 

Åtgärden kommer till efter att en lång och intensiv debatt förts inom EU:s olika institutioner och efter att EU-parlamentet två gånger röstat röstat för att ge EU-kommissionen uppdraget att ta fram ett dylikt förslag. Om förslaget antas kommer det underrepresenterade könet att ha företräde om formella meriter anses jämbördig.

Förslaget har drivits fram av en stor majoritet av EU-parlamentarikerna med stöd av främst Viviane Reding, kommissionär med ansvar för rättsliga frågor, grundläggande rättigheter och medborgarskap. 

Läs mer om förslaget här

/Johan Leymann

22 Nov 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information