Fototävlingen "Europa i min region"

Skulle du vilja vinna digital kamerautrustning värd upp till 1 000 euro och en resa för två till Bryssel? Delta i fototävlingen Europa i min region i sommar!

Tävlingen finns på EU-kommissionens sida på Facebook. Deltagarna kan skicka in foton i två kategorier:

  • Kategorin "Mitt projekt" är öppen för organisationer som har fått regionalbidrag från EU (d.v.s. från Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden)
  • Kategorin "Ögonvittne" är öppen för alla som bor i EU och som upptäcker ett projekt antingen i sin egen region eller på besök i en annan.

Allt deltagarna behöver göra är att ta ett foto av ett projekt med något tecken på att EU bidrar med regionalstöd (t.ex. en anslagstavla, en skylt, en tavla eller dylikt med EU:s flagga och information om finansieringen synlig i bilden).

Två vinnare utses i varje kategori. Den ena väljs genom en omröstning bland allmänheten och den andra av en jury från ett urval av de mest populära återstående bidragen. Fotonas estetiska kvalitet, kreativitet och relevans för EU:s regionalpolitik utgör grund för bedömningen.

Hjälp oss marknadsföra tävlingen och visa upp några av de fina projekt runtom i Europa som erhåller regionalfinansiering.

Följ @EU_Regional på Twitter och EU:s Facebook-sida.

Gå till Facebook-sidan.

Där publiceras snart fler nyheter. Och till sist: oavsett om du är hemma eller utomlands får du inte glömma att hålla utkik efter projekt och att ha kameran till hands!

/MB

18 Jul 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information