Från strategi till praktik!

120314-Seminarium-2-HållbarUnder två intensiva dagar har femton representanter från Västerbotten och Norrbotten deltagit i konferensen "Från strategi till praktik! - hur kan EU:s nya politik understödja regionerna i förverkligandet av Europa 2020-strategin?" som hölls 13-14 mars 2012 i Bryssel.

Konferensen anordnades av North Sweden tillsammans med övriga svenska regionkontor i Bryssel och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Det är den fjärde konferensen som regionkontoren tillsammans med SKL anordnar och temat i år var den nya sammanhållningspolitiken 2014-2020 samt Europa 2020-strategin och dess implementering i Sverige. Många intressanta talare medverkade från bland andra EU-kommissionen och Sveriges ständiga representation till EU i Bryssel.

North Sweden var medarrangör till transportseminariet Att skapa hållbara transportsystem som är gröna, inkluderande och hälsosamma som hölls den 14 mars. Nyckelord vid seminariet var gröna korridorer, hållbar tillväxt och effektivisering av transportsektorn. Talarna som deltog var Pawel Stelmaszczk, enhetschef DG Move; Ioannis Gheivelis, handläggare DG Move och Helmut Adelsberger, policy officer DG Move. Vid den avslutande paneldebatten deltog även representanter från European Intermodal Association, POLIS och EUROCITIES.

Glädjande nog var intresset stort från våra regioner och delegationen från Västerbotten och Norrbotten var den största från de olika regionkontoren.

Presentationer och minnesanteckningar från konferensen finns på SKL:s hemsida

/Joel Larsson och Hanna Högberg

02 Apr 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information