Gemensam EU-patent röstades genom

Under måndagen den 10 december kunde EU:s ministrar äntligen rösta på förslaget, efter 30 år, kring ett gemensamt EU-patent som gick till omröstning i parlamentet dagen därpå. EU-parlamentet godkände förslaget och det nya EU-patentet, som ska gälla i de flesta EU-länderna, kommer att träda i kraft tidigast 2014.

Eu patent shutterstockEU-patentet omfattas av tre lagar - ett enhetligt patent, språkregler och en patentdomstol. De utdragna förhandlingarna berodde delvis på att det inte fanns konsensus kring patentdomstolens framtida stationering, som nu kommer att förläggas i Paris med underavdelningar i London och i München. Italien och Spanien har valt att stå utanför EU-patentet eftersom de kräver att patenten ska översättas till deras respektive språk och inte bara till engelska, franska och tyska som det har beslutats för. Patentskyddet innebär att det kommer att bli 80 procent billigare att ta patent som gäller inom nästa hela EU.

Läs mer på Europaportalens hemsida

/Eleanor Cooper

 

 

18 Dec 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information