Hållbar utveckling genom smartspecialisation

Europeiska kommissionen lanserar en ny praktisk guide, inom ramen för smart specialisering-plattformen, med konkreta rekommendationer och exempel på god praxis för att bidra till smart och hållbar tillväxt på regional nivå.

Övergången till en koldioxidsnål och resurseffektiv ekonomi kommer att ligga på innovationspotentialen på regional nivå, skriver Johannes Hahn och Janez Potocnik, kommissionärer för regionalpolitik respektive miljö.  Innovation och grön ekonomi ska stå i centrum i förslaget om sammanhållningspolitikens framtid.    

Guiden, "Connecting Smart and Sustainable Growth through Smart Specialisation - A practical guide for ERDF managing authorities", ämnar kombinera smart- och hållbar tillväxt med den nya generationen av de regionala innovationsstrategierna (RIS3).

smart-growth-5281

 

Klicka här för att läsa guiden

/Eleanor Cooper

19 Dec 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information