Landshövdingen samtalar–Smart specialisering–att superklustra i Västerbotten

120420-landshövding_birgitt

Västerbotten står inför stora utmaningar och för att belysa dessa har Länsstyrelsen tagit initiativ till en serie samtal på residenset i Umeå. Dessa kallas Landshövdingen samtalar.

I det femte samtalet den 19 april 2012 var temat Smart specialisering - att superklustra i Västerbotten.

120420_annie_lööf_webb

I Västerbotten finns det flera starka kluster som arbetar strategiskt främst inom den egna branschen. Dessa är, exempelvis, Skogstekniska klustret, Georange (gruvnäringen) och Process IT. Inom kort finns även ett Virtuellt kluster inom digitala medier. I Västerbotten finns också starka forsknings och utvecklingsmiljöer.

Landshövdingen samtalar är en arena som tänjer gränser och uppmuntrar till att kraftsamla och utmana strukturer för att ta nästa steg

Kreativa människor och miljöer är en viktig del av länets attraktivitet och tillväxt. Västerbotten ska vara en plats att leva och bo i där nytänkande och innovationer möjliggörs i länets utveckling. När kvinnor och män med olika kompetenser, erfarenheter och ambitioner möts, vässas länets konkurrenskraft.

I samtalet deltog
Näringsminister Annie Lööf
Kommissionär Johannes Hahn
Generaldirektör Charlotte Brogren, Vinnova
120420_jan_moström_boliden_webbDirektör Jan Moström, Boliden AB

 - Västerbotten är en region med starka företag inombasnäringen, framförallt på skogs- och gruvsidan. Att skapa förutsättningar för samverkan  mellan kluster- att superklustra är en lovande ide. Inte minst mot bakgrund av att de internationella samarbetena och nätverken blir allt viktigare för våra företag och det gäller att ta tillvara de globala möjligheterna, säger näringsminister Annie Lööf vid Landshövdingen samtalar den 19 april.

- The European budget for 2014-2020 gives us the resources to translate this framework into concrete action. Cohesion policy, and horizon 2020 in particular, provide real investments for innovation and growth in all regions in Europe. I trust you will make the most of those instruments. Västerbotten's regional innovation proposals fit perfectly with these objectives. I support your approach to smart specialisation and I count on your support in defending a strong European Union budget and a reformed cohesion policy, säger kommissionär Johannes Hahn vid Landshövdingen samtalar den 19 april.

EU-kommissionens intresse för Västerbottens arbete och kommissionär Hahns vilja att göra ett inspel vid det här tillfället, väcktes efter att Länsstyrelsen Västerbotten tidigare under våren tog initiativ till att följa upp det lokala arbetet med ett besök på EU-kommissionens forskningsenhet och regionala enhet i Bryssel, arrangerat av North Sweden.

Se Johannes Hahns tal om smart specialisering i Västerbotten

För mer information, ta kontakt med:

Mats-Rune Bergström
Länsstyrelsen Västerbotten
Mail: Mats-Rune.Bergstrom@lansstyrelsen.se

Mona Mansour
North Sweden European Office
Mail: Mona.Mansour@northsweden.eu

/MM

20 Apr 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information