Miljoner till EU-frågor

EU-minister Birgitta Ohlsson och Regeringen vill satsa på verksamhet som belyser EU:s framtidsfrågor med ett särskilt statsstöd.

Ideella föreningar och tankesmedjor (utan vinstsyfte) ska i och med den nya satsningen få större möjligheter att utveckla idéer och konkreta policyförslag för hur Europapolitiken ska utvecklas. Syftet med statsbidraget är att stimulera till en mångsidig debatt om de utmaningar som Europeiska unionen och dess medlemsländer står inför.

Fyra fokusområden finns;

1. den ekonomiska krisen och vägar till ökad tillväxt,
2. demokrati, medborgarinflytande och grundläggande rättigheter,
3. EU:s globala roll och utvidgning,
4. reformer av EU:s arbetssätt, institutioner och fördrag.

Ansvarig myndighet är Ungdomstyrelsen som varje år tilldelas cirka tre miljoner kronor. 

Sista ansökningsdatum är preliminärt den 15 oktober 2012.

Läs mer på Ungdomsstyrelsens hemsida.

 

/MB

 

20 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information