North Sweden deltar i Open Days 2012

120507-open-days3Varje år arrangeras Open Days i Bryssel, regionernas och städernas vecka, där deltagarna får en unik möjlighet att mötas, knyta kontakter och för diskussioner om regionalpolitiska frågor.

Open Days 2012 anordnas mellan 8-11 oktober och årets tema är Europas regioner och städer: att skapa förändring. Under detta tema återfinns tre prioriteringsområden, Smart och grön tillväxt för alla, Territoriella samarbeten- en tillgång för Europa samt Att leverera resultat. 

Tillsammans med andra Brysselbaserade regionkontor i NSPA, ett samarbete mellan norra Sverige, nordöstra Finland och norra Norge, arrangerar North Sweden, i samverkan med Länsstyrelsen Norrbotten, ett seminarium under höstens Open Days under temat Territoriella samarbeten den 9 oktober, 14.30-17.00.

Seminariet syftar till att lyfta fram NSPA:s samarbete och mervärde, bland annat kommer EU-kommissionen att tala om NSPA som en viktig nordlig del av EU:s Östersjösamarbete inom det som kallas Östersjöstrategin. Vidare kommer fokus även att vara på andra former av samverkan i de nordliga områdena, så som med Ryssland, kring Barentsfrågor och den Nordliga dimensionen.

Ytterligare information om seminariet kommer när programmet är fastställt.

För mer information kontakta Mikael Janson.

/Hanna Högberg och Joel Larsson 

07 Maj 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information