NSPA seminarium 2012

I samband med Open Days anordnar NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) med North Sweden och Länsstyrelsen Norrbotten som huvudpartners, ett seminarium med syfte att belysa den roll som NSPA har gällande gränsöverskridande interregionala samarbeten i norr. Seminariet kommer behandla samarbetet mellan NSPA, Arktiska Rådet, Barents Euro-Arctic Council och Northern Dimension, samt hur dessa samarbeten tillsammans med ENPI-CBS (Europeiska grannskaps- och partnerskapsinstrumentet för projekt mellan EU och Ryssland) och andra EU program såsom Östersjöstrategin, tillsammans kan bidra till att skapa mervärde för hela Europa.

Fokus kommer att ligga på att belysa pågående processer och hur dessa kan interagera för att skapa en ytterligare gemensam marknad i de nordliga glesbefolkade områdena. Områden med hinder, men också stor potential för innovation och samarbete mellan EU, Norge inom EEA och Ryssland. 

Datum: Tisdag 9 oktober 2012, 14.30-17.00
Adress: East Finland EU Office, Rond Point Schuman 6, 1040 Brussels (8th floor)
Kod: 09B07

NSPA bjuder in till cocktail och mingel efter det officiella NSPA seminariet tisdagen den 9 oktober klockan 17.00. Anmäl dig till evenemanget senast fredagen 21 september genom att skicka e-post till info@nspa-network.eu.

Här kan du läsa NSPA:s preliminära program under Open Days.

Läs mer på NSPAS:s hemsida.

Registrera dig på Open days webbplats  nu!

Det preliminära programmet är:

Utkast) Program:

14:30 Välkommen! Moderator: Jens Nilsson, ledamot av Europaparlamentet, tidigare kommunalråd och kommunstyrelseordförande i Östersund, Jämtlands län, Sverige

14:40 Det arktiska samarbetet: Trygve Larsen, statssekreterare, Norge

14:55 Den nordliga dimensionen och Rysslanda gränsöverskridande samarbete inom forskning Minna Piipponen, PhD utbildningsansvarig, Karelian Institute, VERA center för studier av Ryssland och gränsfrågor

15:10 Nordic Business Link: Andreas Lind, direktör, Norrbottens Handelskammare

15:25 Business Safari: Alma Karaberg, vicedirektör, SIVA International Management AS

15:40 Kaffepaus

16:00 Norra delen av östersjön: Colin Wolfe, enhetschef, Makroregionala strategier på Kommissionens DG Regio E.1

16:15 Barents och framtida visioner: Matti Pennanen, kommunalråd Uleåborg, Finland

16:30 Debatt om vägen framåt: kommentarer från talare och frågor från deltagare

16:55 Slutanmärkningar från moderatorn Jens Nilsson

17:00 Mottagning

Seminariet hålls den 9 oktober mellan 14:30-17:00. Anmälan sker via Open Days hemsida och kan göras från och med den 9 Juli.

Läs mer om Open Days här

 

/Martha Bahta

19 Jun 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information