Nya regler om offentlig upphandling diskuteras

EU:s konkurrensråd träffades 10 december i Bryssel för att diskutera nya EU-regler för offentlig upphandling. Mötet resulterade i ett enande om en allmän inriktning för kommande upphandlingsregler inom EU. Sverige representerades av civil- och bostadsminister Stefan Attefall.

Förslagen på gemensamma upphandlingsregler utgör en del av EU:s inremarknadsakt som antogs i april 2011 och ska bidra till öka tillväxt inom EU samt främja EU 2020-strategi för smart och hållbar tillväxt. EU menar att offentlig upphandling spelar en nyckelroll för att bland annat öka tillväxten och stödja en resurssnål ekonomi.

- Sverige har varit drivande i förhandlingsarbetet och vi har fått stort gehör för våra ståndpunkter. Vi tycker att reglerna förändrats i rätt riktning. Det är positivt att reglerna underlättar för små och medelstora företag att delta i upphandlingar och att det blir lättare för myndigheter att använda sin köpkraft för att handla varor och tjänster som stimulerar innovation och kan bidra till att minska klimatförändringarna, sade Stefan Attefall.

EU-kommissionen presenterade i december 2011 nya förslag till direktiv på upphandlingsområdet som ska skapa enklare och mer flexibla upphandlingsregler, underlätta för små- och medelstora företag att delta i offentlig upphandling och göra det enklare att ställa sociala och miljömässiga krav vid upphandling.

Efter att kommissionen presenterade sina förslag har det under ett års tid pågått förhandlingar som nu fortsätter mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet, under ledning av det irländska ordförandeskapet under första halvan av 2013.

Målet är att direktiven om offentlig upphandling ska vara klart under våren. Därefter ska medlemsländernas införliva regelverket i sina nationella lagstiftningar. I dagsläget har man inte bestämt när implementeringen i medlemsländerna ska vara klar, det kommer att avgöras i de kommande förhandlingarna. Enligt Attefall arbetar man i Sverige redan med att förbereda inför implementeringen av det nya regelverket.

Läs EU-kommissionens förslag på upphandlingsområdet

Läs regeringens pressmedelande

Kontakta Mona Mansour för mer information

/MB

19 Dec 2012 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information