Öppet brev om sammanhållningspolitiken

Flera europeiska regioner publicerade den 19 september ett öppet brev som skickats till 27 europeiska ambassadörer vid de ständiga representationerna i Bryssel. Regionerna ingår i ett nätverk som samlar kustnära regioner i Europa, Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe (CPMR), ett nätverk som också Norrbotten och Västerbotten deltar i. 

I det öppna brevet uttrycks en oro över inskränkningar i budgeten till EU:s sammanhållningspolitik som flera medlemsstater har aviserat. 

Läs hela det öppna brevet här

21 Sep 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information