Open Days 2012: Registrera dig nu!

För 10: e året arrangeras Open Days som är det största evenemanget i världen för regional och lokal utveckling. Årets Open days har titeln "Europas regioner och städer: Att skapa förändring" och går av stapeln 8-11 oktober 2012 och samlar deltagare från 200 regioner. Temat för detta året är: Smart och grön tillväxt för alla, Territoriella samarbeten- en tillgång för Europa samt Att leverera resultat.

North Swedens seminarium

North Sweden och NSPA-nätverket arrangerar en workshop om gränsöverskridande samarbete i norra EU och hur dessa samarbeten tillsammans med ENPI-CBS och andra EU-program samt Östersjöstrategin kan bidra till att skapa mervärde för hela Europa.

Northern Sparsely Populated Areas - the heart of European east-west cross-border cooperation

Datum: Tisdag 9 oktober 2012, 14.30-17.00
Adress: East Finland EU Office, Rond Point Schuman 6, 1040 Brussels (8th floor)
Kod: 09B07

NSPA bjuder in till cocktail och mingel efter det officiella NSPA seminariet tisdagen den 9 oktober klockan 17.00. Anmäl dig till evenemanget senast fredagen 21 september genom att skicka e-post till info@nspa-network.eu.

Här kan du läsa NSPA:s preliminära program på Open Days.

Läs mer på NSPAS:s hemsida

Registrera dig på Open days webbplats nu!

Passa på att boka hotell så snart som möjligt. Det är mycket stor efterfrågan på rum dessa dagar då över 6000 personer besöker Bryssel under Open Days. 

Några tips på andra workshops som kan vara intressanta:

Tisdag 9 oktober

09:00-10:45 09A01 - Healthy Ageing: acting for innovation at regional and local level Arrangör: Bureau Bourgogne Franche - Comté Europe

11.15-13.00 09A11 - Local and regional support from EU for renewable Energy - What to do? How to do it? Arrangör: European Commission, Centre Borschette

11.15-13.00 09C06 - Efficient Financing of Europe 2020 targets on High Speed Internet: exploting synergies between infrastructures and opening up investment opportunities Arrangör: European Commission, Centre Borschette

11.15-13.00 09A13 - Innovation Union for the European outermost regions Arrangör: European Commission, Centre Borschette

Onsdag 10 oktober

09:00-10:45 10A03 - Local response to key challenges Arrangör: Committee of the Regions

09:00-13:00 10C03 - Young and old - labor market survival toolkit - how to tackle regional challenges of unemployment and demographic change! Arrangör: Information Office Mecklenburg-Vorpommern to the EU

11:15-13:00 10A13 - Subsidiarity and multilevel governance for the new TEN-T policy Arrangör: Committee of the Regions, Van Maerlant

14:30-17:00 10C08 - Smart specialisation and entrepreneural discovery - the role of business community Arrangör: European Commission, Centre Borschette

11:15-13:00 10A10- Cohesion policy after 2014: enabling companies to stimulate growth? Arrangör: Committee of the Regions

Torsdag 11 oktober

09:00-13:00 11C02 - Inclusive growth: European and local perspectives Arrangör: Permanent Representation of Portugal to the EU

09:00-10:45 11UNIV01 - Troubling Multilevel Governance: Coordinating Spatial Interventions Arrangör: European Commission

11:15-13:00 11B04 - EU support for decentralised development cooperation post-2013 Followed by networking event Arrangör: Committee of the Regions

11:15-13:00 11C04 - e-Cohesion Policy: e-government functionalities as simplification for beneficiaries in the 2014-2020 programming period Arrangör: European Commission

Registrera dig till Open days här.

Läs Open Days program här.

Läs Open Days magasin här.

Här kan du boka boende under Open Days som organisatörerna förbokat, se mer information här.

är ett måste för alla som arbetar med
EU: s sammanhållningspolitik.

Open Days är ett måste för alla som arbetar med  EU:s sammanhållningspolitik. Vi hoppas vi ses där!

/MB

 

 

 

10 Jul 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information