Paneldebatt i Lycksele

Den 31 augusti anordnade Europaparlamentets informationskontor ett panelsamtal i Lycksele med svenska EU-politiker och regeringsrepresentanter. Temat var framtiden för EU:s regionala utvecklingspolitik, eller sammanhållningspolitiken som den också kallas. Det är en debatt med tydliga politiska skiljelinjer som visade sig i paneldebatten.

eu direktDet är en stenhård kamp som för tillfället utkämpas om EU:s nästa långtidsbudget. Drygt 1000 miljarder euro ska fördelas mellan medlemsstaterna och deras regioner. Liksom i nuvarande budget föreslås ungefär en tredjedel av pengarna gå till sammanhållningspolitiken. För svenska regioner har det inneburit 24 miljarder euro under den nuvarande sjuårsperioden.

Under de senaste sex åren har EU:s regionala stöd till Västerbotten och Norrbotten varit 2,2 miljarder. Pengar som gått till att finansiera mängder av utvecklingsinsatser i norra Sverige.

- Den nya terminalen i Storuman är ett exempel på infrastruktur som tillkommit med EU-medel och som är jätteviktig för utvecklingen där. Snart är en sådan klar också i Bastuträsk, säger Erik Bergkvist (S), ordförande för Region Västerbotten.

Regeringens representant vid debatten i Lycksele var Marita Ljung (C), statsekreterare hos näringsminister Annie Lööf (C).

- Vi vill dra ned på kommissionens förslag, för vi tycker inte att budgeten ska öka. Men den kan vara på samma nivå som idag, säger Marita Ljung.

/MB

12 Sep 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information