Regiostars awards 2013 (1)

Norra Sverige har nu äran att ha en finalist, CoSafe, i Regiostars Awards 2013 för främjande av EU:s regionalpolitik genom tillämpandet av information och kommunikation över gränserna. 

RegioStars Awards 2013

Den årliga RegioStar Awards har anordnats av den Europeiska kommissionen sedan 2008 för att uppmärksamma god regional utveckling och för att stödja originella och innovativa projekt i de olika regionerna. RegioStars 2013 har nu tagit ut 27 finalister från olika projektsamordnare i EU:s regioner som kommer konkurera om de slutgiltiga utmärkelserna under en ceremoni i februari 2013.

Finalisterna är representerade i följande kategorier: "Smart growth", för samarbete mellan universitet för regional utveckling; "Sustainable growth", för stöd till resurseffektiva lösningar för SMEs (små och medelstora företag); "Inclusive growth", för social innovation: kreativa svar på samhällsproblem; "Citystar", för integrerad planläggning för hållbar stadsutveckling och "Information et communication", för främjande av EU:s regionalpolitik genom tillämpandet av information i videos och media. 

Västerbottens bidrag: CoSafe - olycks- och katastrofhantering på glesbygden

CoSafe (Cooperation for Safety in sparsely populated areas) har blivit nominerade inom kategorin "Information et communication" för deras mål att finna operativa servicelösningar för samarbete mellan de nordliga länderna inom Norra Periferi-programmet. Projektet har inriktning på olycks- och katastrofhantering på glesbygden samt att arbeta mot en säkrare glesbygd. Akut- och katastrofmedicinskt centrum i Umeå är samordnare för CoSafe och har samarbetspartners i Finland, Skottland och på Island. CoSafe har publicerat följande instruktionshäften, "Preparing for Major Incidents in Sparsely Populated Areas" och "Casualties and Rescue Workers in the Cold", som finns tillgängliga på hemsidan.

 Mer information om CoSafe hittar ni på deras hemsida

Här kan du läsa om Norra Pereferi-programmet

cosafe_logo

Övriga svenska bidrag

I övrigt finns det andra svenska bidrag med i tävlingen som kommer att presenteras under Open Days, där "Slim III-projektet", som är en samverkan mellan Gävle, Dalarna och Gävleborg, har nominerats inom kategorin "Smarth growth" och Skånes bidrag, "MalmöLund - Metropolitan region" har nominerats inom kategorin "Citystar" för integrerad planläggning för hållbar stadsutveckling.   

/Eleanor Cooper

 

 

04 Okt 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information