RegioStars Awards 2013

2007 instiftades RegioStars Awards, vilket belönar regioner som har drivit innovativa och originella projekt inom ramen för den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Anmälan för 2013 är nu öppen till 20 april.

Europa 2020-strategin genomsyrar tävlingsomgången för 2013 och följande teman finns att välja mellan:

  • Smart tillväxt. Projekt som inkluderar universitet i den regionala tillväxten, exempelvis i utvecklingen av regionala innovationsstrategier.
  • Hållbar tillväxt. Program eller projekt som stödjer resurseffektivitet hos små och medelstora företag.
  • Inkluderande tillväxt. Projekt som behandlar social innovation, vilket kan innebära nya och flexibla lösningar för att inkludera alla grupper i samhället.
  • Citystar. Projekt som innefattar integrerade strategier för en hållbar stadsutveckling.
  • Information och kommunikation. Korta videoklipp som visar mervärdet av EU:s regionalpolitik för social, ekonomisk och regional utveckling.

Norrbotten och Västerbotten har tidigare varit väldigt framgångsrika i RegioStars Awards. Sedan 2008 har projekt från vår region varit i final fyra gånger, ett av dessa projekt har vunnit och ett ytterligare har fått ett hedersomnämnande av juryn. Projektet Older people for Older people, i vilket Luleå kommun har varit medverkande partner, är den senaste finalisten och om detta kammar hem vinsten för 2012 tillkännages den 14 juni i år.

Mer information om behörighet och kriterier samt hur man kan anmäla sig finns här

Ytterligare information finns även på RegioStars Awards hemsida

/Hanna Högberg och Joel Larsson

14 Mar 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information