Sektorsprogrammens betydelse förregional utveckling

Den 19-20 mars 2013 anordnar vi i North Sweden tillsammans med övriga svenska regionkontor i Bryssel, via vårt samarbete inom ramen för Svereg, en konferens på temat "Sektorsprogrammens betydelse för regional utveckling".

Det kommer att bli ett matnyttigt program. Under två halvdagar får du möjlighet att höra mer om de nya förslagen för programperioden 2014-2020, träffa kollegor från hela landet och utbyta erfarenheter om hur man kan arbeta med sektorsprogrammen på olika områden.

Första halvdagen fokuserar på den nya programperioden och hur kan de nya programmen kopplas till Europa 2020-strategin. Deltar gör talare från t.ex. EU-kommissionen, svenska EU-representationen samt några av våra svenska europaparlamentariker. Dag två har du möjlighet att fördjupa dig inom ett av temana Forskning och Innovation, Utbildning, Energi eller Social Innovation genom deltagade i ett av fyra parallella seminarier.

Konferensen vänder sig i första hand till alla i våra regioners tjänstemän, som på olika sätt jobbar med EU-frågor. Begränsade antal platser och först till kvarn gäller, intresseanmälan görs till martha.bahta@northsweden.eu.


Tid             19 - 20 mars 2013. Konferensen pågår kl 13.00-18.00 dag 1, och kl 09.00-13.00 dag 2.

Plats         Avenue des Arts 56, nära Sweden House, Bryssel

Pris           Kostnadsfritt - resa och uppehälle betalas av deltagarna

Anmälan   Intresseanmälan görs till martha.bahta@northsweden.eu senast  den 15 februari 2013

Ange namn, titel, hemmaorganisation och dina två första seminarieval dag 2 (se bilaga)

Begränsat antal platser! Avvakta resebokning till dess att du fått en slutgiltig bekräftelse på din anmälan från ditt Brysselkontor.

För ytterligare information kontakta martha.bahta@northsweden.eu

Mer information om konferensens program och anmälan hittar ni här

/MB

10 Dec 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information