Smart Specilisation

Tisdagen den 16 oktober hölls seminariet "Smart Specialisation in Non-Metropolitan Areas" av Småland-Blekinge regionalkontor. På agendan stod Smart Speciliasering i regionerna som begrepp och hur man ska implementera det i praktiken där lyckade exempel från Norrländska Arjeplog använts som ledande koncept.

Vad är Smart Specialisering?

Smart Specialisering är en av EU:s centrala strategier för att gynna tillväxt i regionerna. Många regioner har i nuläget fått upp ögonen för just Smart Specialisering och hur man skall bäst använda sig av de resurser som finns i regionerna.

Seminariet fokuserade på att just lyfta regionala exempel på hur man ska kunna titta bortom metropolområdena som de enda centrumen för tillväxt. I kontrast till denna idé kunde talare från OECD, Europeiska kommissionens DG Regio, Regionalkontoren i Småland-Blekinge, South Denmark och Central Denmark påvisa att just i icke-metropola centra kan tillväxtökningen vara både lyckad och effektiv. Det gäller att lyfta den potential som finns, från vindkraft i blåsigt område och vintertestkörningar i arktiska klimat.    

Regionala exempel av Smart Specilisering i Arjeplog

Europeiska kommissionens DG Regios talare Katja Reppel lyfter Arjeplog i Norrbottens län som ett lyckat exempel på hur man tillämpar Smart Speciliseringsstrategier i praktiken - använd er utav det ni har! Arjeplog har lyckats attrahera internationella bilföretag genom att specialisera sig på just det de har: snö och is. Toyota, General Motors, Ford, Fiat, Peugeot, Saab, Hyundai och Volkswagen har nämligen sin vintertestkörning i Arjeplog. Debatten fortsätter i linje med att omsätta idéerna i praktiken genom att finna konkurrenskraftiga fördelar, utveckla forskningen och samarbetet. I OECD:s utvärdering av svensk entreprenörskap finns det många fantastiska idéer som förblir idéer om inte man använder sig av det man är bra på. Norra Sverige kan nu visa att klimatet kan vara till fördel för tillväxt.  

Smart specialisation

 

/Eleanor Cooper

19 Okt 2012 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information