AER utlysning

Har din region beprövade innovativa metoder som kan intressera andra och skulle kunna anpassas i andra regionala sammanhang?

Vill du ha chansen att göra ditt regionala projekt och initiativ kända för en bredare allmänhet och att dela dina regionala kunskaper och erfarenheter med andra europeiska regioner?

Passa på att lyfta fram dina framgångsrika projekt genom att svara på denna utlysning!

I juni 2013 inom ramen för RUR@CT -programmet , har AERs (Assembly of European Regions) medlemar uppmanas att uttrycka sina prioriterade regionala behov och de områden där en förbättring av regional politik behövs.  AER söker därför framgångsrika projekt för främst landsbygdens utveckling och/eller strategier i hela Europa som skulle kunna utgöra en lösning på dessa problem.

Sista svarsdag är den 29 november.

Information om ansökan hittar du här

/MB

Mer information om ansökan http://www.ruract.eu/rurct-edition-2013/step-2-looking-for-relevant-good-practices.htmlAER är glada att tillkännage den första RUR @ CT Uppmaning till god praxis .
Har din region beprövade innovativa metoder som kan intressera andra och skulle kunna anpassas i andra regionala sammanhang ?
Vill du ha chansen att göra din regionala projekt och initiativ som är kända för en bredare allmänhet och att dela din regionala kunskaper och erfarenheter med andra europeiska regioner ?
Passa på att lyfta fram dina framgångsrika projekt genom att svara på denna inbjudan !
I juni 2013 inom ramen för RUR @ CT -programmet , har AER medlem regioner uppmanas att uttrycka sina prioriterade regionala behov och de områden där en förbättring av regional politik behövs .
Eftersom behoven och de frågor som våra medlemsföretag regioner, främst berörs landsbygdsutvecklingen , är RUR @ CT -program 2013 edition med fokus på detta ämne . Vi söker därför framgångsrika projekt för landsbygdens utveckling och / eller strategier i hela Europa som skulle kunna utgöra en lösning på dessa problem .

 

06 Nov 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information