Barents 20 år

I år är det 20 år sedan Barentssamarbetet startade. Det uppmärksammade Barents regionråd med ett möte tillsammans med statsministermötes den 3-4 juni med diskussioner om framtiden för samarbetet.

130612 Barents Sven Erik Östberg

Norrbottens Landshövding Sven-Erik Österberg representerade det Norrbottniska ordförandeskapet i regionrådet  och Sveriges utrikesminister Carl Bildt representerade Sverige under mötet som hölls i Norska Kirkenes.

Vid mötet i Kirkenes undertecknades Kirkenesdeklarationen som är
ett långsiktigt avtal för fortsatt samarbete mellan länderna. Barents regionråd antog också ett regionalt samarbetsprogram för 2014-2018.

I strategierna framförs vikten av rörlighet mellan länderna för invånarna och samverkan för ekonomisk tillväxt.

Sven-Erik Österberg poängterade i sitt anförande vikten av fungerande transporter och framförallt tvärflygförbindelser i Barentsregionen, för att utveckla näringslivet och samarbetet i regionen.

Under Barents Summit som var ett ministermöte där förutom Sveriges utrikesminister Carl Bildt och Statsministrarna från Norge, Ryssland, Finland samt Island och Danmarks utrikesminister, även EU-kommissionens vice ordförande Siim Kallas, som också är kommissionär med ansvar för transportfrågor medverkade.

Läs mer om konferensen
Mer information hittar du på Barentsrådets hemsida

/ Eric Lundvall

11 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information