Barentssamarbetet firar 20 år

Nu i år är det 20 år sedan Barentssamarbetet  grundades i och med undertecknandet av Kirkenesdeklarationen.

Syftet med Kirkenesdeklarationen var att skapa fred och säkerhet i Barentsregionen samt att främja ekonomisk och social tillväxt. I år kommer Barentsländernas stats- och regeringschefer åter träffas i Kirkenes för att en ny deklaration som understryker behovet av fortsatt regionalt samarbete. 

Länsstyrelsen i Norrbotten planerar att i samband med 20 års jubileet arrangera en föreläsningsserie om aktuella frågor inom Barentsregionen. Norrbotten är till och med oktober 2013 ordförande i Barentssamverkan där lokala och regionala aktörer i Barentsregionen möts.

Läs mer om 20 års jubilaren här 

16 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information