Besök av Barents Regional Youth Council

6-7 september besökte Barents Regional Youth Council (BRYC) Bryssel och under fredagen 6 september höll Mikael Janson en presentation om vårt arbete här på North Sweden.   

Gränsöverskridande samarbete är av största vikt för norra Sverige då vi gränsar både till Finland och Norge samt tillhör både Barentsregionen och130906 Mikael pres mindre Sápmi. Mikael belyste i sin presentation hur svårt det är för EU att få grepp om alla organisationer som finns i norr, speciellt som Europakartan ofta slutar i höjd med Gävle. Fördelen med att vara i Bryssel eller att komma hit är att det oftast enkelt att få till stånd möten med relevanta personer som jobbar inom EU:s institutioner och medverka i internationella nätverk. Det är dock ett konstant givande och tagande, det gäller att visa vad regionen kan bidra med till EU och vice versa. Att Barentsregionen har mycket att ge är nog något som BRYC kan ställa sig bakom.

Barents Regional Youth Council (BRYC) är en internationell organisation vars syfte är att föra samman ungdomar i Barentsregionen.  Själva rådet startade 2002 och består av 14 ungdomar varav 10 kom till Bryssel. Bland de 10 fanns dock representanter från regionens alla fyra länder - Ryssland, Finland, Sverige och Norge. Rådsmedlemmarna är mellan 18 och 30 år gamla och deras syfte är att skapa stabila nätverk och realisera projekt. Regionerna som ingår i Barentsregionen har många gemensamma utmaningar i ungdomsfrågorna och ungdomarna i gruppen är bland annat aktiva och vill påverka frågorna som rör dem, bl.a. inom Barentssamarbetet. BRYC menar att leva i Barentsregionen är en unik möjlighet för ungdomar att uttrycka sig själva.  Förutom North Sweden så besökte även BRYC  the Youth in Action Programme, Rysslands ständiga representation samt våra grannkontor North Norway European Office och East and North Finland EU office.

130906 BRYC besök

Glada deltagare från Barents Regional Youth Council. Bland deltagarna från våra regioner fanns Alexander Flack från Västerbotten och Johan Berglund från Norrbotten. 

För mer om Barentssamarbetet klicka här

Mer om Barents Regional Youth Council

/Jennie Larsson 

06 Sep 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information