Besök i Kiruna

Den 17 och 18 juni var ett antal ledamöter från Europaparlamentets utskott för regional utveckling på besök i Kiruna. Det utskott som från Europaparlamentets sida hanterar EU:s sammanhållningspolitik och de för Övre Norrlands del viktiga strukturfonderna där det just nu pågår intensiva slutförhandlingar från parlamentets sida gentemot Ministerrådet och EU-kommissionen om utformningen av dessa fonder inför den kommande programperioden 2014-2020.

Med på besöket i Kiruna fanns bland annat den nederländska Kristdemokraten Lambert Van Nistelrooij och den tyska Socialdemokraten Constanze Krehl, som är Europaparlamentets huvudrapportörer för den samlade sammanhållningspolitiken och därmed parlamentets chefsförhandlare för de kommande strukturfonderna.

Utskottets svenska representant, Jens Nilsson (S) var även med på besöket, han menar att ledamöternas besök i Kiruna är till stor fördel för regionen och därför arbetat för en parlamentsresa till de norra delarna av Sverige. Besöket ses som en investering för framtiden, eftersom Europaparlamentet därigenom förhoppningsvis får en bättre insikt i regionens behov och betydelse för EU såsom järnmalmen som står för 90 % av EU:s produktion, den stora turismen och starka forskningen.  

Utskottets ledamöter besökte under sin tid i Kirunaområdet bland annat Abisko naturvetenskapliga forskningsstation och LKAB:s gruva samt Institutet för rymdfysik (IRF).

- Meningen med vårt besök är att se hur EU-pengar kan användas för att skapa jobb, för det är mycket viktigt i den här delen av den arktiska regionen, säger Lambert Van Nistelrooij, som också i utskottets följande diskussion i Europaparlamentet den 19 juni kunde konstatera en oro för i vilken grad den regionala nivån är involverad i de nationella förberedelserna för de kommande programmen, även om viljan finns i Norra Sverige och inte minst för mer forskning och innovation kunde han se av sitt besök.

Förhandlingarna av strukturfonderna handlar om hur stort stöd regionerna tilldelas och hur de ska användas, där de glesbefolkade nordliga regionerna i Sverige och Finland får en extra tilldelning, en gleshetsbonus. 

130626 Kirunabesök

Lyssna på intervjun

/Josephine Ylipää

20 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information