Enklare regler för gränssamarbeten

Enligt ett pressmeddelande från regionkommittén presenterat en plattform för enklare administration och tydligare riktlinjer för gränsöverskridande samarbeten. I dagsläget finns 16 gränsöverskridande regioner inom EGTS (Europeiska grupperingarna för territorriellt samarbete). EGTS är den första samarbetsstrukturen som skapats med hjälp av europeisk lagstiftning för att förenkla och stödja gränsöverskridande samarbeten med mål att stärka den ekonomiska och sociala sammanhållningen i Europa. Ett EGTS samarbete kan genomföra aktiviteter med eller utan finansiella bidrag från EU.

EGTS är speciellt anpassat för att underlätta organisationen och implementationen av territoriella samarbetsprojekt eller projekt delfinansierade av samhället genom ERUF (Europeiska Regionala utvecklingsfonden), ESF (Europeiska socialfonden) och sammanhållningsfonden men alla andra finansiella instrument inom EU kan användas ellr helt enkelt förenkla implementeringen även utan EU:s delfinansiering. Alla allmännyttiga organisationer vars kontrakt kontrolleras av statens upphandlingsförvaltning kan delta i en EGTS. Ett exempel på projekt som kan underlättas genom ett EGTS samarbete är ett sjukhus på i gränstrakterna mellan Spanien och Frankrike. Se mer information om samarbetet här.

Vill du veta mer om EGTS klickar du här.

Här finner du information genom EU-kommissionens hemsida för inforegio.

/Nils Sandberg

18 Dec 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information