EPC tävling för unga medborgare

European Policy Centre (EPC) utlyser deltagare till tävlingen "Europaparlamentet: Varför ska jag bry mig?" för unga medborgare mellan 18-30 år som får vara med och tävla.

Unga medborgare från EU:s medlemsländer och Kroatien uppmanas att uttrycka sig på ett innovativt och övertygande sätt varför Europaparlamentet är viktigt för dem, och varför det är nödvändigt att rösta i nästa Europaparlamentsval. De får sjunga, måla, dansa, skapa en film eller använda sig av vilket kreativt sätt som helst för att framföra sina åsikter fram till den 28 mars 2013.

Tjugo vinnande deltagare kommer att tilldelas en resa till Bryssel där de kommer att få chansen att presentera sina vinnande framföranden, lära sig mer om EU:s olika institutioner och utbyta idéer med EU:s beslutsfattare och likasinnade unga européer.

EPC competition

Klicka här för att se EPC postern

 

/Eleanor Cooper

 

 

 

11 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information