European Public Sector Award

Den 25:e januari utlyste European Institute of Public Administration (EIPA) en ny omgång av utmärkelsen European Public Sector Awards som syftar till att öka utbytet av innovativa idéer bland offentliga aktörer i EU.

Alla organisationer inom offentliga sektorn är välkomna att delta, 2011 då tävlingen senast hölls deltog 300 bidrag från 36 länder. 2007 tilldelades umeåprojektet "Bibliotek 2007" en utmärkelse under kategorin Collaborative Governance. I bidraget samarbetade sex kommuner för att erbjuda låntagare en av landets största uppsättningar av böcker.

Temat för 2013 är "Weathering the storm: Creative solutions in a time of crisis" där focus ligger på att trots den ekonomiska krisen, erbjuda mer service till medborgarna med samma eller mindre resurser. Utmärkelsen uppmärksammar projekt där samarbete sker mellan offentliga aktörer i tre olika kategorier; Europeisk och Nationell-, Regional- samt Lokal nivå.

Målet med tävlingen är att utbyta idéer mellan regioner i Europa och öka samarbete. Vem som helst kan söka, men huvudsökande för bidraget måste vara en aktör inom offentlig sektor. Bidraget kan vara från en aktör eller flera som samarbetar. Det går även bra att skicka in flera olika bidrag till tävlingen.

Vid avgörande av vilka bidrag som går vidare i processen kommer bidragen utvärderas enligt nedanstående åtta kriterier, vilka också bör beaktas innan bidrag skickas in.

  • Innovation
  • Lämplighet av vidtagna åtgärder
  • Inverkan/Resultat
  • Hållbarhet
  • Överförbarhet och lärbarhet
  • Intressegruppers stöd
  • Social jämlikhet
  • Påverkan på ekonomisk tillväxt

Sista dagen för att skicka in sitt bidrag till tävlingen är den 12 april. Därefter kommer urval att göras i tre steg, där den slutgiltiga vinnaren presenteras den 25-27 november i Maastricht (Nederländerna).

Läs mer om Umeås vinnarbidrag 2007 

Läs mer om tävlingen

/Eric Lundvall

25 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information