Fototävling

Vinn kamerautrustning värde 1000 € och en resa för två till Bryssel i oktober. Det enda du behöver göra är att ta en bild på ett EU-finansierat projekt i din region.

Tävlingen arrangeras av EU-kommissionens Generaldirektorat för regionalpolitik (DG-Regio) som vill lyfta fram det arbete som görs i EU:s olika regioner och undersöka vad dessa projekt betyder för lokalbefolkningen.

Sista tävlingsdatumet är kl. 12.00 den 23 augusti 2013.

Delta och läs mer om tävlingen här

Läs mer om EU:s Regionalpolitik

/Josephine Ylipää

26 Jun 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information