Hearing om regionala strukturfondsprogrammet

Ett intensivt slutarbete pågår nu i skrivandet av det Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) 2014-2020 för Övre Norrland (Norrbotten och Västerbotten). Förslaget ska lämnas till regeringen 30 september. Region Västerbotten bjuder nu in till en öppen konsultation  kring programmets innehåll med deadline 27 augusti. Synpunkter tas emot av utkastet fram till den 18 september  (länk nedan).

Den 21 augusti hölls en hearing i Skellefteå om Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Övre Norrland 2014-2020.  Talarare var:

Erik Bergkvist, Regionråd, Region Västerbotten
- Strukturfondernas betydelse för ett sammanhållet Europa

Jens Nilsson (s), EU parlamentet
- Inriktning och förutsättningar för programarbetet i Sverige

Anna Olofsson, Näringsdepartementet
- Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning 2014-2020

Samt Terese Ryndal, Region Västerbotten, som koordinerar skrivandet.

Samt Terese Ryndal, Region Västerbotten, som koordinerar skrivandet.

Har du synpunkter och vill påverka?
På Region Västerbottens hemsida  kan du se webbsändningen i efterhand samt dokument som har sammanställt från hearingsmötet den 21 augusti.

Där kan du ta även del av ett utkast av de operativa programmen samt lämna synpunkter på mål och aktivitetert. Sista dag att lämna synpunkter är den 13 september.
 
Mer information på Region Västerbottens hemsida.

/LW     

23 Aug 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information