Kick off Open Days 2013

Den 11 december 2012 bjöd Regionkommittén och Europeiska Kommissionens Generaldirektorat för regional- och stadspolitik (DG Regio) in till ett kick-off möte inför Open Days 2013. På mötet presenterades dels en utvärdering av Open Days 2012 samt prioriteringar och tidsplanering inför nästa års Open Days 2013. Temat för den elfte omgången av Open Days blir "Europe´s regions and cities taking off for 2020" och eventet kommer att äga rum 7-10 oktober 2013.

Nästa års upplaga kommer att innehålla mellan 90 och 100 workshops, seminarier och debatter. Förutom det som planeras i Bryssel kan regioner och städer delta och organisera lokala evenemang under september till november.

Evenemangen kommer att organiseras kring tre teman som syftar till Europa 2020-strategin. Följande teman kommer att lyftas nästa år:

  • Hantering av förändring 2014-2020, hur de tematiska prioriteringarna under perioden bäst ska implementeras.
  • Synergier och samarbeten, identifiering av hur samarbete och koordinering mellan EU, nationella och regionala aktörer bäst genomförs för att uppnå synergier mellan olika nationella och europeiska strategier.
  • Utmaningar och lösningar, presentation av praktiska lösningar för hur gemensamma regionala och urbana utmaningar kan åstadkommas framgångsrikt.

Regioner, städer och företag kan ansöka om att organisera workshops eller seminarium under Open Days 2013.

15 januari släpps mer information och sista ansökningsdatum är 6 mars.

Läs mer om Open Days 2013

Läs mer om hur regioner och städer ansöker om att vara med på Open Days 2013

/MB

09 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information