Mötesplats Lycksele

Mötesplats Lycksele är ett årligt evenemang för näringsliv, offentlig sektor, akademin och allmänheten, så kallad kvadrupel helix, och arrangeras av Region Västerbotten. Årets konferens äger rum den 12 -13 juni på Hotell Lappland.

- Mötesplats Lycksele ger oss chansen att överbrygga organisatoriska gränser och hitta nya samarbetsformer. Den sammankomsten i kombination med de workshops som leder fram till Mötesplatsen ger oss bra förutsättningar för att höja effekten i länet, säger Erik Bergkvist, regionråd i Västerbotten.

Mikael Janson, direktör på North Sweden, deltar i evenemanget och håller ett inspirationsföredrag på temat "Långa avstånd, men nära mellan människor ger unika mervärden för hela EU!".

Det är långa avstånd men nära mellan människor i regionen, vilket är en konkurrensfördel för regionen jämfört med andra regioner i EU, enligt Mikael. De nordliga glesbefolkade områdena måste hitta sätt att samverka och samarbeta. En samarbetstriangel mellan olika aktörer, kompetenskluster och samverkan över gränserna i hela det nordliga geografiska området.

Temat för 2013 års evenemang är Talang för tillväxt och syftet är att samlas för att skapa utvecklingsverktyg för talang och kompetens och bilda konkurrenskraftiga hållbara samhällen.

Sista anmälningsdag är 30 maj.

Läs mer och se programmet

/ Eric Lundvall

29 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information