NSPA mingel

Den 8 oktober i samband med Open Days 2013 i Bryssel arrangerade North Sweden European Office tillsammans med North Sparsely Populated Areas (NSPA) ett inledande seminarium med mingel på Sveriges ständiga representation i EU. Över 75 personer samlades för att lyssna till talarna och träffa sina NSPA-kollegor.

NSPA-nätverket består av 14 av de nordligaste regionerna i Finland, Sverige och Norge. Tre länder med gemensamma förutsättningar och mål, som arbetar tillsammans för att öka medvetenheten om regionen i EU: s institutioner, påverka EU: s politik och att tillhandahålla en plattform för bästa praxis.

131009mingel

Bland talarna fanns representanter från Finland, Norge och Sverige som presenterade olika projekt och program från områden inom NSPA.

Annelie Luthman, barn- och utbildningsnämndens i Sundsvall kommun, pratade om The Green Highway som är en fossilbränslefri transportkorridor där Sundsvall, Östersund och Trondheims medverkar. The Green Highway är ett samarbete som sträcker sig 45 mil från Norska Havet till Östersjön över tre regioner och i två länder.

Cathrin Alenskär, chef för internationellt arbete i Umeå kommun, presenterade Umeå2014 och de mervärden kulturhuvudstadsåret kommer föra med sig till både Umeå och regionen. Ett flertal aktiviteter kommer att anordnas under Umeå2014 flagg däribland en rockopera under bar himmel. Västerbottens regionråd Erik Bergkvist avslutade presentationerna med att bjuda in deltagarna till NSPA-forum som hålls i Umeå 24-25 oktober i år.

Efter presentationerna hölls ett mingel där delatagarna på seminariet hade möjligheten att i en mer informell miljö kunna ställa frågor till talarna. Detta möjliggjorde att deltagarna på seminariet från Finland, Norge och Sverige kunde komma med funderingar och frågor direkt till talarna utan en moderator som förmedlade ordet. För att lättare särskilja talarna och möjliggöra för ökad interaktion så hade talarna särskilda bord med sin nations flagga på.

Läs mer på NSPA:s hemsida

/Filip Ingelström

09 Okt 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information