Nytt verktyg för regional utveckling

RegioNetwork är EU-kommissionens nya onlineplattform som ska underlätta för alla i Europa som arbetar med regional utveckling att samarbeta trots långa avstånd. Deltagandet är gratis och erbjuder olika tjänster som ska underlätta det dagliga arbetet.

Plattformen ger enligt EU-kommissionen bland annat möjligheten att:

  • Använda grupper för att samarbeta och arbeta mot gemensamma mål
  • Enklare hantering av information, som att filtrera information
  • Dela aktiviteter och ta kontakt med andra yrkesverksamma som har samma intressen som dig. 
  • Testa olika åsikter eller idéer genom att organisera en undersökning

Plattformen används nu bland annat av tjänstemän som ansvarar för kommunikation på nationella myndigheter som ansvarar för regional politik.

Läs mer om verktyget

/ Niklas Johansson

15 Maj 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information