Regio Stars Award 2013

Generaldirektoratet för Regionalpolitik har sju år i rad anordnat Regio Stars Award där man hyllar och uppmärksammar de mest innovativa projekten för regional utveckling som medfinansierats av EU. Under torsdagen, den 31 januari, korades vinnarna för 2012 års tävling och hyllades under en ceremoni i Bryssel. I tävlingen deltog 149 projekt, i fem olika kategorier, varav 27 gått till finalen. Två av projekten i finalen drevs av svenska regioner och i ytterligare tre ingick svenska regioner som partner. Tyvärr blev dock dessa bidrag utan pris. Norra Sveriges bidrag under ceremonin var det transterritoriella samarbetet CoSafe, som leds av Region Västerbotten.

Kommissionären för regionalpolitik, Johannes Hahn, stod som värd för tillställningen där vinnarna korades av en jury ledd av den tidigare ordföranden för EU:s regionkommitté Luc Van Den Brande. I sin bedömning tittar juryn på hur väl projekten leder till att uppfylla målen för EU2020 genom projektens innovation, påverkan och partnerskapsbyggande och möjlighet att leva kvar som självförsörjande projekt. Centralt i EU2020 och för tävlingens kategorier är tillväxt där vinnare koras i Smart, Hållbar och Inkluderande tillväxt samt kategorin CityStar och Information och Kommunikation.

Region Västerbotten leder projektet Cosafe där glesbefolkade regioner i norden och högländerna samarbetar för att uppnå starkt skydd mot katastrofer. De glesbefolkade områdena har begränsade resurser men genom samövningar, kommunikation och rutiner kan flera regioner hjälpas åt vid katastrofer. Detta bidrag var en av finalisterna i kategorin kommunikation och information där regionerna tävlar med filmer som belyser projektet och användningen av EU-finansieringen. Vinnaren i kategorin blev det litauiska projektet Towards Work, som syftar till att främja anställningar av hörselskadade. Bidraget bestod av en serie korta filmer där människor med hjälp av teckenspråk berättade om sig själva och uppmanar att lära känna människan bakom funktionshindret.

Kategorin 'smart tillväxt' syftar till att tillvarata högutbildad arbetskraft genom att inkludera universitet i regional utveckling. Det svenska projektet SLIM III med Region Värmland, Region Gävleborg och Region Dalarna var en av finalisterna. I projektet upprättas klusterorganisationer mellan näringsliv och offentliga aktörer för att uppnå samverkan och därigenom innovation, regional tillväxt och internationell konkurrenskraft. Vinnare i kategorin blev regionen 'Norra Portugal' med projektet UPTEC som stöttar nystartade innovationsbaserade företag.

Sverige var även representerade i kategorin hållbar tillväxt genom projektet Cradle to Cradle Islands där Lunds Universitet och Tjörn Kommun ingår som partners. I projektet utvecklas metoder för isolerade samhällen att på hållbara och decentraliserade sätt använda resurser som vatten, energi och material. Utmärkelsen i kategorin gick till projektet ENWORKS i region North England som syftar till att erbjuda företag möjligheten till konsultation om hur de kan bli mer resurseffektiva och på så sätt minska sin miljöpåverkan och sina utgifter.

Långtidsarbetslösa över 45 är en utsatt grupp på arbetsmarknaden och har svårt att finna arbete. Detta försöker projektet Individual Employment Path i Polen, vinnarna i kategorin 'inkluderande tillväxt', åtgärda genom ett helhetsperspektiv på de arbetssökandes livssituation. De hjälper de arbetssökande medan de letar arbete och finns med som ett stöd medan de arbetar. 80 % av deltagarna fick arbete och 90 % av dem hade fortfarande anställning efter 15 månader.

Projektet MalmöLund deltog i kategorin CityStar som syftar till att utveckla tätbebyggda områden med hållbara och integrerande sätt. I projektet har politiker och tjänstemän samarbetat för att gemensamt stärka städernas attraktions och konkurrenskraft bland storstäderna. Vinnare blev Berlin som genom projektet Neighbourhood Managment Berlin hjälper medborgarna i stadens utsatta delar att förbättra sin levnadssituation.

Anmälningsperioden för nästa års upplaga av tävlingen har redan startat och pågår fram till 19 april. Varje region har minst en oupptäckt diamant, sa Juryns ordförande Luc Van den Brande, och uppmanade på så sätt Europas regioner att delta och driva projekt inom ramen för EU:s fonder för regional utveckling och territoriellt samarbete.

Se prisutdelningen på Kommissionens hemsida 

Läs mer om prisutdelningen och om hur du delta i tävlingen 2014

 

/Niklas Johansson

04 Feb 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: John Kostet

Mer information