registrering öppen Open Days 2013

Registreringen är nu öppen för årets Open Days - europeiska veckan för regioner och  städer. Årets tema för det 11:e Open Days är "Europas regioner och städer tar fart mot 2020" och kommer att hållas 7-10 oktober i Bryssel. Registreringen är nu öppen för dig som vill delta i den största årliga händelsen för regionala och lokala myndigheter med deltagare från 200 regioner över hela Europa. 

Under veckan kommer över 100 workshops, seminarier och debatter arrangeras. Det kommer också att finnas en utställning som visar upp urbana lösningar och ett medieprogram. Förutom det som planeras i Bryssel kan regioner och städer delta och organisera lokala evenemang under september till november.

North Swedens arrangemang under Open Days 2013

Både aktörer från Norrbotten och Västerbotten är med och, med North Sweden som regionalt partnerkontor i Bryssel, arrangerar workshops under Open Days i Bryssel.

Saving the sea the Baltic way - turning tougher transport regulations into competitive advantages

Kod:09C05
Arrangörer: Region Västerbotten med Umeå Kommun i samarrangemang med Baltic Sea Group

Citizens' well-being through mobile care: Efficient personal health services - the silent health revolution

Kod:08C10
Arrangörer: Luleå tekniska universitet och Norrbottens läns landsting tillsammans med EU-projektet Renewing health

Möt dina NSPA-kollegor under Open Days
North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) välkomnar dig till vårt mingel med inledande seminarium i samband med Open Days.
Datum: 8 oktober, klockan 17-18 med efterföljande mingel. 
Var: Svenska ständiga representationen i Bryssel, Square de Meeûs 30, Bryssel
Anmäl dit till NSPA-minglet här 

Passa på att boka hotell så snart som möjligt. Det är mycket stor efterfrågan på rum dessa dagar då över 6000 personer besöker Bryssel under Open Days veckan. 

Anmäl dig här till Open Days

Mer information om programmet

Läs North Swedens tidigare nyhet om Open Days 2013
 

130709 open days 2013   

 

 

 

 

 

/MB

08 Jul 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information