Strukturfondsblogg

Näringsdepartementet har lanserat Strukturfondsbloggen som ska bidra till att mer insyn om hur departementens arbete i förberedelserna och förhandlingarna inför nästa programperiod för strukturfonderna 2014-2020 framskrider. Syftet med bloggen är att kunna bidra till en bättre insyn, mer kunskap och möjliggöra en konstruktiv dialog med alla som vill och är delaktiga i arbetet med att förbereda den nya programperioden.

Sverige ska ta fram en strategi hur medel från EU som tilldelas Sverige ska användas som omfattar både strukturfondsmedel men även medel inom EU:s landsbygdsutvecklingspolitik och havs- och fiskeripolitik.

Förberedelsearbetet inför den kommande strukturfondsperioden innefattar bland annat förhandlingar om EU:s långtidsbudget och strukturfondsregelverk, hur man ska implementera genomförandet i Sverige på bästa sätt samt ta fram regler för partnerskapsöverenskommelse för Sverige.

Inlägg på Strukturfondsbloggen skrivs mestadels av departementets enhet för Regional tillväxt, men även gästbloggare från regioner, län, myndigheter, organisationer och från andra departement hoppas man kunna engagera.

Läs mer på Strukturfondsbloggen

/MB

09 Jan 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information