Tre steg framåt för miljön i Barents

Under miljöministerrådsmötet inom ramen för Barentsrådet beslutades att tre s.k. "hot spots" kan exkluderas från listan över kraftigt förorenade aktiviteter i Barentsregionen. Ministrarna beslutade också att anta en aktionsplan för klimatet.

Ett värmekraftverk i Arkhangelsk, kvicksilverhantering i Netets och ett pappersbruk i Karelien är de tre aktiviter som har nått en så hög miljöstandard att de kan tas bort från "hot spot"-listan över kraftigt förorenade aktiviteter.

- Samarbetet mellan Barentsländerna är mycket gott och miljöarbetet tar konkreta steg framåt, bland annat genom att utsläppen minskar i de kraftigt förorenade områdena i Ryssland, säger statssekreterare Anders Flanking.

Länderna inom Barentsregionen kommer möta liknande utmaningar de kommande åren på grund av klimatförändringarna och därför har Barentsrådet utarbetat en aktionsplan för gränsöverskridande samarbete i regionen för att hantera framtida klimatutmaningar.  Aktionsplanen antogs under miljöministerrådsmötet 4-5 december.

Läs Regeringens pressmeddelande 

Läs mer om mötet och aktionsplanen

/Jennie Larsson

11 Dec 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information