Två utskott i Europaparlamentet stödjer könskvotering i bolagsstyrelser

År 2020 ska minst 40 % av alla icke-verkställande styrelseposter innehas av kvinnor i EU, enligt nytt förslag som ledamöter i Europaparlamentets jämställdhetsutskott och rättighetsutskottet röstade för den 14 oktober. Målet bör nås av alla börsnoterade företag och börsnoterade offentliga företag ska uppnå målet senast år 2018.

Förslaget som Europaparlamentarikerna i de två utskotten röstade för i veckan lades fram av EU-kommissionen i november 2012 som prioriterar att det underrepresenterade könet ska väljas då det står mellan två personer med samma kvalifikationer av olika kön. Kärnan av förslaget bygger på en transparent urvalsprocess baserad på tydliga kriterier och en jämförelse av kandidaternas färdigheter och kvalifikationer.

Förslaget som utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män (FEMM) samt utskottet för rättsliga frågor (JURI) gav sitt stöd till förslaget som omfattar alla börsnoterade företag, även de där det underrepresenterade könet utgör mindre än tio procent av de anställda. Små- och medelstora företag kommer inte tvingas följa bestämmelserna från EU, dvs. är det bara företag med mer än 250 anställda som är berörda. I dag är 83,4 % av styrelseledamöterna i europeiska företag män, enligt EU-kommissionen. Högst andel kvinnor i bolagsstyrelser har Finland (29%), Lettland (28%) och Sverige (26%). Andelen kvinnor i styrelser hade ökat med 1,9 procentenheter från oktober 2010 till januari 2012 i EU. Om det går i samma takt kommer det ta cirka 40 år till könsfördelning i styrelserummen är minst 40 procent av båda könen.

De företag som inte lyckas uppfylla målsättningen 2020 måste förklara sig för nationella myndigheter. Sanktioner, exempelvis uteslutning från alla offentliga upphandlingar, kan införas för dem som inte följer en öppen tillsättningsprocess. I Sverige finns det ca 1000 företag med mer än 250 anställda som blir berörda av den nya lagstiftningen.  

I november kommer EU-parlamentet att ta ställning i frågan. Efter omröstningen i Europaparlamentet kommer det att inledas förhandlingar med medlemsländerna där bland annat Sverige och Tyskland är mot könskvotering i privata bolagsstyrelser.

Läs Europaparlamentets nyhet

Läs Europaportalens nyhet från november 2012

Läs EU-kommissionens förslag

/Filip Ingelström

18 Okt 2013 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information