Välkommen till NSPA nätverksträff 2013

North Sweden tillsammans med nätverket Northern Sparsely Populated Areas (NSPA) bjuder in dig till ett mingel med inledande seminarium. Syftet med träffen är att visa och diskutera olika initiativ från NSPA-regionen. Under nätverksträffen kommer nya idéer och möjligheter diskuteras för att göra NSPA-samarbetet bättre. Träffen hålls i anslutning till Open Days, Europeiska veckan för regioner och städer 2013.

NSPA består av de nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Nätverket jobbar för ökat samarbete mellan de nordliga regionerna men främst med de utmaningar de nordligaste regionerna ställs inför såsom avbefolkning och hårt klimat. Samverkan inom NSPA har varit förutsättningen för EU-kommissionen att tillföra extra resurser i form av en "gleshetsbonus" till våra områden inom strukturfonderna. 

Tid: 8 oktober, 17.00-18.00 med efterföljande mingel.

Var: Svenska ständiga representationen i Bryssel, Square de Meeûs 30, Bryssel

Kom och möt dina NSPA kollegor!

Varmt välkommen!

Anmäl dig här till minglet

Mer information om NSPA

Läs mer om om North Swedena andra aktiviteter och seminarium under Open Days, sista anmälningsdag den 23 september

North Sweden arrangerar under 

11 Sep 2013 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information