europeiska entreprenörsregioner 2015

Regionkommittén söker kommuner och regioner som har en ambitiös entreprenörsstrategi till utmärkelsen Europeiska entreprenörsregioner. Strategin ska bidra till genomförandet av Småföretagsakten för Europa och använda offentliga resurser optimalt.

Utmärkelsen ges till regioner som har skapat ett klimat där företag kan blomstra. Syftet med utmärkelsen är att främja dynamiska, miljömedvetna och företagsvänliga regioner över hela Europa.

Har din kommun eller region:
- De mest framåtblickande visionerna?
- Höga entreprenörsambitioner?
- Konkreta och mätbara insatser för företagande?
- Bidragit till genomförandet av Småföretagarakten för Europa?
- Använt offentliga resurser optimalt? Gäller oavsett storlek, ekonomiska förutsättningar och befogenheter.
- Skapat en dynamisk, miljövänlig och företagsvänlig region?

Då ska ni ansöka om att bli 2015 års Europeiska entreprenörsregion senast den 31 mars 2014. Utmärkelsen innebär att den regionala strategin kommer att utvärderas de följande två åren, därefter diskuteras mellan olika lokala och regionala myndigheter inom ett nätverk för de övriga regioner som fått utmärkelsen.

/Jessica Wikström               

Mer information 

10 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information