Finansieringsmöjligheter i EU för turism 2014-2020

Regionkommittén har tagit fram en rapport som listar en rad möjliga finansieringsmöjligheter inom turismsektorn för myndigheter på lokal och regional nivå inom EU:s fonder och program. Finansiering finns tillgänglig både genom EU:s fleråriga budgetram för programperioden 2014-2020 och genom olika fonder och program.

Europa är världens främsta turistmål och turismnäringen har blivit en nyckelsektor i den europeiska ekonomin och genererar till 10 % av EU:s BNP, skapar företag och sysselsätter medborgare. Därför är turistnäringen mycket viktig för utvecklingen i många regioner men även för att bidra till tillväxtmålen i Europa 2020-strategin. Inom EU:s budgetperiod för 2014-2020 ska turismen användas fullt ut till gagn för den hållbara utvecklingen och skapa nya arbetstillfällen.

Norra Sveriges möjligheter och utmaningar inom turism
Precis som i norra Sverige, så är majoriteten små eller medelstora företag inom europeiska turismnäringen. De norra delarna av Europa har en potential för ökad turism, men utvecklingen är ofta knuten till andra näringsverksamheter så som en fungerande infrastruktur. På grund av avståndet till de stora marknaderna och inom vår stora region, är det också nödvändigt att hitta rätt stöd till ofta mycket små företag inom turistsektorn samt skapa ett samarbete i regionen för att i slutändan skapa intresse för våra regioner och öka turismen.

Läs Regionkommitténs rapport om finansieringsmöjligheter för turismsektorn

/Martha Bahta

 

06 Okt 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information