Hur kommer EU:s budget till nytta i din region?

Vad görs för att öka tillväxten, skapa jobb och bidra till hållbar utveckling i Övre Norrland med hjälp av EU-medel? Med hjälp av webbplatsen ”EU nära dig” kan du hitta information om olika EU-projekt i svenska regioner och ta del av vilka projekt inom olika sektorer som erhållit medfinansiering från EU.

Webbplatsen ”EU nära dig” är ett initiativ av EU-kommissionen och är framtagen i samarbete med Tillväxtverket, ESF-rådet och Jordbruksverket. Syftet med informationen som tillhandahålls är att öka kunskapen om hur EU:s budget används i Sverige, och fokus ligger på projekt som bedrivs inom ramen för programperioden 2014-2020. Genom att klicka på olika projekt på webbsidan ges utförlig information om projekt som bedrivs, vilket kan bidra till idéer och inspiration för dem som är intresserade att starta upp projekt.

Sidan är under utveckling och kommer succesivt att utvecklas vartefter nya projekt drar igång.

Mer information om den nystartade webbplatsen på Näringsdepartementets hemsida och webbplatsen ”EU nära dig” finner du här

/Åsa Fors

21 Maj 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information