Hur påverkar Europaparlamentsvalet din kommun?

Den 25 maj är det val till Europaparlamentet. De svenska valdeltagarna väljer 20 svenska parlamentariker, som sedan kommer att sitta i Europaparlamentet som har delad lagstiftande makt med ministerrådet i EU. Men hur påverkar valet till Europaparlamentet svenska kommuner, landsting och regioner?

På SKL:s (Sveriges kommuner och landsting) webbplats om Europavalet finns mycket matnyttig information som ger svar på många frågor kring valet i maj.

Till SKL:s webbplats om Europaparlamentsvalet här

14 Mar 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information