NS EU-forum

Välkomna till ett smörgåsbord med smakprov på EU:s programerbjudanden 2014-2020

Vi går nu in i en ny programperiod med Europa 2020 som ledstjärna, och för vår del av Europa också EU:s strategi för Östersjöregionen, och med ett programutbud som syftar till att stärka vår regionala kapacitet, öka vår excellens inom ett antal områden och att utveckla vår konkurrenskraft. Ett exempel på hur programutbudet samverkar för att åstadkomma detta kan åskådliggöras med nedanstående bild. Anmäl dig redan idag!

140212 ns regionalfonder

För att informera om och för att skapa intresse runt EU:s fonder och program samt hur de kan ses i ett sammanhang med de regionala prioriteringarna och de regionala och nationella programmen arrangerar North Sweden European Office fyra North Sweden EU-forum, två i Norrbotten och två i Västerbotten under våren 2014 i samarbete med Tillväxtverket, Länsstyrelsen i Norrbotten, Region Västerbotten och Kommunförbundet Norrbotten. Syftet med dagarna är att ge en överblick av de fonder och program som finns under denna programperiod. Två av dagarna kommer att direktsändas via North Swedens hemsida www.northsweden.eu och där kommer också presentationerna att vara nedladdningsbara så att det ska gå att se inslagen i efterhand.

Informationsdagarna kommer att äga rum på följande platser och datum:

Överkalix 29 april, Grand Arctic Hotel Anmäl dig här
Skellefteå 6 maj, Hotell Aurum Anmäl dig här
Luleå 7 maj, Nordkalotten hotell & konferens Anmäl dig här
Lycksele 14 maj, Hotell Lappland Anmäl dig här

Överkalix      29 april, Grand Arctic Hotel                     Anmäl dig här

Skellefteå     6 maj, Hotell Aurum                              Anmäl dig här

Luleå            7 maj, Nordkalotten hotell & konferens    Anmäl dig här

Lycksele      14 maj, Hotell Lappland                          Anmäl dig här

Målgrupp: Strukturfondspartnerskapet, North Swedens ägarorganisationer, potentiella projektägare m fl intressenter.

Ingen konferensavgift kommer att tas ut, men deltagarantalet är begränsat till ca 50 personer per tillfälle.

Ta del av programmet här (observera att talare och innehåll varierar något mellan de olika platserna, uppdaterad information kommer).

Kontakta Mikael Janson, Direktör North Sweden, för mer information

/MB

26 Feb 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information