NSPA seminarium under OD 2014

Den 7 oktober under Open Days, regionernas och städernas vecka i Bryssel, anordnade North Sweden European Office tillsammans med övriga regioner i NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) ett seminarium på Norway House om smart specialisering i glest befolkade områden och om NSPA-nätverket som plattform för påverkansarbete i EU. Syftet med seminariet var att ge en uppdatering om NSPA:s utveckling och pågående arbete. Talarpunkterna inkluderade Europa 2020, smart specialisering i NSPA-området och NSPA:s engagemang i det europeiska innovationspartnerskapet för smarta städer och regioner (EIP).

141009 mikael NSPA
Mikael Janson, Direktör North Sweden

Ca 100 NSPA-kollegor fick chansen att träffas när NSPA bjöd in till seminarium under Open Days för att berätta om vad som är på nätverkets agenda. Många frågor är på tapeten och under seminariet berättade bland annat Kerstin Brandelius, Mid Sweden European Office, om vilka hinder och förutsättningar NSPA har inom bland annat utbildning, forskning och ungdomsarbetslöshet. Det viktiga budskapet NSPA måste framföra till EU-kommissionen är vilka viktiga egenskaper regionen har och hur dessa bäst kan tillvaratas på genom ett fortsatt samarbete mellan regionerna. Exempelvis så vill NSPA-regionen vara pionjärer för bredbandsutveckling IKT-lösningar och utveckling inom förnybar energi. North Swedens Mikael Janson lyfte frågan kring NSPA i perspektivet smarta regioner. Principen innebär att identifiera de lokala och regionala förutsättningarna som finns i NSPA-regionen och med hjälp av dessa skapa smart tillväxt. Under seminariet berättade även representanter om hur NSPA arbetar med EIP (European Innovation Partnership) samt om potentiella synergiprogram som NSPA i framtiden har möjlighet att delta och arbeta med regionalt och på EU-arenan.

Om NSPA -nätverket
NSPA (Northern Sparsely Populated Areas) är ett interregionalt samarbete mellan de nordligaste regionerna i Norge, Sverige och Finland. Syftet med samarbetet är att tillsammans lyfta de gemensamma nämnarna för regionen, som exempelvis befolkningsglesheten och klimatet, och tillsammans med EU skapa en starkare och mer handlingskraftig region.

Kari Aalto, East & North Finland

Kerstin Brandelius, Mid Sweden

Mikael Janson, North Sweden

Sointu Räisänen, East & North Finland

Janika Luukinen, East & North Finland

Läs mer om NSPA på hemsidan

/Ludvig Cronqvist & Erica Rönnqvist

 

08 Okt 2014 Norra Sverige i EU

Norra Sverige i EU

North Sweden arbetar för att norra Sverige ska få bästa förutsättningar att ta del av de möjligheter som EU-medlemskapet ger och samtidigt på bästa sätt bidra till att utveckla Unionen. Regionens styrkor och potential ska vara väl synliggjorda för EU:s beslutsfattare i de frågor som påverkar regionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information