Östersjöregionens kreativa näringar med Umeå2014 samlades på seminariet ”Get Creative – Go Baltic”

På Goetheinstitutet i Bryssel samlades den 3 april cirka 190 företrädare för lokala, regionala och Brysselbaserade organisationer och företag för en fullspäckad dag på temat kulturella och kreativa näringar i Östersjöregionen. Evenemanget "Get Creative - Go Baltic", som arrangerades av nätverket Informal Baltic Sea Group (iBSG), i regi av bland annat North Sweden European Office, tillsammans med det Nordiska Ministerrådet och EU-kommissionen, var framförallt en möjlighet att lyfta fram kulturella och kreativa näringars roll vad gäller ekonomisk utveckling och regionalt samarbete samt att visa på olika projekt som jobbar med detta.

Kreativa sektorn som motor för ekonomisk tillväxt
Kulturdriven tillväxt och kreativa näringar är inte bara aktuellt med tanke på EU:s nya finansieringsprogram Kreativa Europa som satts i rullning för programperioden 2014-2020, för Östersjöregionens del är kultur lite av ett ledord 2014 då Umeå och lettiska Riga är europeiska kulturhuvudstäder. Marie-Louise Rönnmark, som är ordförande i kulturhuvudstadsårets utskott i Umeå, var på plats i Bryssel och höll ett föredrag om kulturens betydelse för Umeå och norra Sverige. 

"Kulturella och kreativa näringar har stor betydelse för regioners utveckling. Det är viktigt att vi ser kultur och kreativa näringar utifrån ett brett perspektiv och vidga vår traditionella syn om vad som omfattas i begreppet för att tillvarata potentialen", sa Marie-Louise Rönnmark.

Umeå är nu i genomförandefasen av kulturhuvudstadsåret, medan Åbo i Finland som stod värd 2011 kan se vilka resultat värdskapet fört med sig. Suvi Innilä, programdirektör för kulturhuvudstadsåret i Åbo, kunde i sitt föredrag konstatera att finansiärer för projektet definitivt fått valuta för investerade pengar - värdskapet innebar arbetsmöjligheter, stor mediauppmärksamhet världen över och en blommande turistnäring.

Bland talarna i övrigt fanns bland annat Generaldirektören för EU-Kommissionens Utbildnings- och Kulturenhet, Jan Truszczynski, som var med vid invigningen av Umeå2014, och Nordiska Ministerrådets ansvariga för kulturfrågor, Mikael Höysti.

Projektcafé som andades kreativitet
I anslutning till seminariet hölls ett projektcafé med 25-talet utställare som jobbar med olika kreativa projekt i Östersjöregionen. Från North Swedens område deltog projektet Selling - Culture for Sustainable Development in the Baltic Sea Region, ett samarbete som sträcker sig från Västerbotten i Sverige till södra Österbotten i Finland och riktar sig till aktörer som bedriver verksamhet inom kulturella och kreativa näringar i Kvarkenregionen.

140408Selling

Representanter Linda Blomqvist och Riikka Engman för Selling var ett av projekten som fick chansen att också presentera sin verksamhet vid seminariet och berättade om syftet med projektet - att främja konstnärer, designers och andra kreatörer att bedriva företag utifrån sitt skapande genom att tillhandahålla utbildning i entreprenörskap. Utbildningen kan handla om exempelvis information om hur man går tillväga för att presentera sina verk för ett galleri, hur marknadsföring kan bedrivas och liknande. Kreatörerna som deltar i projektet får även möjlighet att träffa likasinnade i andra europeiska städer för att utbyta erfarenheter, men även för att upptäcka nya potentiella marknader och våga komma ut ur sin "bekvämlighetszon".

Även Umeå2014 var representerade på projektcaféet, där man fick information om vilka satsningar som görs och har gjorts i samband med kulturhuvudstadsåret. Nedan ser ni Marie-Louise Rönnmark tillsammans med Linus J Stark, en av företrädarna för Umeå2014 i projektcaféet.

140408MarieLinus

Mer information
Läs mer om EU:s finansieringsprogram Kreativa Europa för kreativa näringar 2014-2020, på programmets officiella hemsida

Program till konferensen 

Marie-Louise Rönnmark presentation

Umeå2014 presentation

Selling presentation

/Åsa Fors

08 Apr 2014 Näringspolitik

Näringspolitik

Norra Sverige har ett aktivt och mångsidigt näringsliv som på flera områden levererar unika resurser och kompetenser för export och till EU:s inre marknad. North Sweden bevakar EU:s politik på områden så att norra Sveriges aktörer ska få största möjlighet att bidra till att utveckla regionen och EU:s konkurrenskraft. Gränsövergångarna måste vara enkla och effektiva för att utvidga den egna hemmamarknaden och kompetensutbytet med omgivande regioner.

Kontaktperson: Lotta Rönström

Mer information