“På gång inom EU”

I årets höstnummer av “På gång inom EU” presenteras de nya svenska Europaparlamentarikerna och hur den nya kommissionen kan komma att se ut. Andra områden som berör är hållbar stadsutveckling, arbetet med Europa 2020-strategin och den nya sammanhållningspolitiken som nästan är helt klar tas också upp i numret.

Varje avsnitt innehåller länkar och kontaktuppgifter för dig som söker mer information. Sist finns en lista med förklaringar av ord och begrepp som ofta förekommer i EU-sammanhang. Texterna i “På gång inom EU” är skriva av experter och handläggare på de olika avdelningarna inom SKL i samarbete med den internationella sektionen.

Om någon vecka kan du beställa den tryckta versionen i SKL:s webbbutik.

Ta del av höstnumret 2014 av "På gång inom EU"

Läs mer om SKL i Bryssel

/Erica Rönnqvist

06 Okt 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information