Regeringen förstärker budgeten för Landsbygdsprogrammet

Landsbygdsprogrammet under programperioden 2014-2020 kommer att erhålla mindre stöd från EU än under tidigare programperiod. Den totala budgeten för programmet beror dock på hur mycket pengar Sveriges regering väljer att avsätta. Den 27 mars meddelade näringsminister Annie Lööf att regeringen kommer att skjuta till 2,8 miljarder i Landsbygdsprogrammet som avser stödja bredbandsutbyggnad och stöd till lokal service.

Trots en minskad medfinansiering från EU:s håll, kommer Landsbygdsprogrammet 2014-2020 att omfattas av en större total budget för Sveriges del i jämförelse med förra programperioden. Regeringen har utökat sitt medfinansieringsstöd vilket innebär att programbudgeten startar på drygt 36 miljoner kronor, vilket innebär en ökning med nästan en miljon kronor jämfört med förra programperiodens totala budget.

Jordbruksverket har tidigare pekat på att behovet av bredbandsutbyggnad är mycket stort. Satsningen på bredbandsutbyggnad menar näringsminister Annie Lööf är en förutsättning för företagande, distansjobb och studier oavsett i vilken del av landet en person bor. Förstärkning av lokal service kan handla om att exempelvis stötta lanthandlare och bensinmackar, såväl som samordning av insatser för att öka tillgängligheten till lokal service.

Läs regeringens pressmeddelande

/Åsa Fors

04 Apr 2014 Regionalpolitik

Regionalpolitik

North Sweden arbetar för att regionens unika förutsättningar ska synas och komma till uttryck i EU:s regionalpolitik. Regionen är EU:s mest glesbefolkade samtidigt som huvudparten av de totalt 900.000 invånarna är bosatta i städerna utmed Östersjökusten vilket skapar utmaningar det regionala tillväxtarbetet. Med hjälp av EU:s regionalpolitik kan norra Sverige överkomma utmaningarna som kommer med extrem gleshet, avstånd till marknader och låg kritisk massa vilket också skapar tillväxt och värden för hela unionen.

Kontaktperson: Mikael Janson

Mer information